Навигация

РУ "Полиция" Враца

РУП Враца

Адрес: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов"  №2

пощенски код 3000

служебен телефон: 092/692-421

Началник

 

 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГАЗИБАРСКИ  е роден на 23.05.1971 г. в гр. Лом.
Има завършено висше образование във  СА “Д.А.Ценов”- гр.Свищов, специалност “ Застрахователно дело”, през 1997 г. с образователно-квалификационна степен "магистър"
В МВР започва работа на 29.08.1994 г. Заемал е последователно различни изпълнителски и ръководни функции и длъжности в ОД на МВР-Враца.
На 14.07.2009 г. е назначен за началник на сектор “Противодействие на престъпността” в РУП-Враца.
На 01.12.2009 г. е назначен за началник на УП (КП) – Криводол към РУП-Враца
На 07.03.2011г. е назначен началник на група „Охрана” от сектор СОД в ОД на МВР-Монтана
На 30.01.2014 г. със заповед на Министъра на вътрешните работи е назначен за началник на група „ Противодействие на тежки престъпления” от сектор „Криминална полиция” към Районно управление на МВР – Враца
Със заповед на Министъра на вътрешните работи от 12.06.2014 г. е назначен за  Началник на РУП – Враца.

Служебен телефон: 092/692-380
Приемен ден:
  Четвъртък 10.00ч. - 12.00ч.

Районни инспектори

 

 

 

 

• Илюстрация

JPG — 112KB

Община Враца