Навигация

ОД на МВР

  • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

    Областна дирекция на МВР - Враца обявява конкурс за назначаване на държавна служба за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка