Навигация

ОД на МВР

 • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

  Областна дирекция на МВР-Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121 К-1502/30.04.2015 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 32 (тридесет и две) вакантни младши изпълнителски длъжности по допълнителен щат, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

 • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

  Министърът на вътрешните работи в своя заповед 8121К-1531/04.05.2015 г. обявява конкурентен подбор чрез провеждане на конкурс за заемане на вакантни ръководни длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка.

 • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

  Областна дирекция на МВР-Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121 К-705/10.03.2015 г., на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност с висше образование, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

  В срок от 13.03.2015 г. до 01.04.2015 г. (включително) всеки работен ден от 09.00 часа до 16.30 часа в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите. Същите да представят собственоръчно написана подробна автобиография и носят със себе си обикновена бяла картонена папка с машинка.

 • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

  Областна дирекция на МВР-Враца, обявява, че със заповед рег. № 8121К-97/20.01.2015 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност с висше образование, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Конкурсът е само за служители на МВР - лица работещи по трудово правоотношение в МВР.