Навигация

ОД на МВР

  • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

    Областна дирекция на МВР-Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121 К-1502/30.04.2015 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 32 (тридесет и две) вакантни младши изпълнителски длъжности по допълнителен щат, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

  • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

    Министърът на вътрешните работи в своя заповед 8121К-1531/04.05.2015 г. обявява конкурентен подбор чрез провеждане на конкурс за заемане на вакантни ръководни длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка.