Навигация

ОД на МВР

  • • Обявяване на конкурс


    На основание член 180, алинея 1 и алинея 4, и член 217 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № Iз-1809 от 03 септември 2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в МВР, ОДМВР – Враца обявява конкурс за постъпване на държавна служба за вакантни длъжности от категория Г – инспектор, за които не се изисква задължителна първоначална професионална