Навигация

ОД на МВР

  • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

    Областна дирекция на МВР-Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121 К-705/10.03.2015 г., на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност с висше образование, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

    В срок от 13.03.2015 г. до 01.04.2015 г. (включително) всеки работен ден от 09.00 часа до 16.30 часа в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите. Същите да представят собственоръчно написана подробна автобиография и носят със себе си обикновена бяла картонена папка с машинка.

  • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

    Областна дирекция на МВР-Враца, обявява, че със заповед рег. № 8121К-97/20.01.2015 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност с висше образование, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Конкурсът е само за служители на МВР - лица работещи по трудово правоотношение в МВР.