Навигация

ОД на МВР

  • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

    Областна дирекция на МВР-Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121 К-1502/30.04.2015 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 32 (тридесет и две) вакантни младши изпълнителски длъжности по допълнителен щат, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.