Навигация

ОД на МВР

  • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

    Областна дирекция на МВР - Враца обявява конкурс за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка