Навигация

ОД на МВР

  • • ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

    Областна дирекция на МВР-Враца, обявява, че със заповед рег. № 8121К-97/20.01.2015 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност с висше образование, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Конкурсът е само за служители на МВР - лица работещи по трудово правоотношение в МВР.